foto: Anna Elmdahl

  • 2024 – Parning planeras mellan S*Zjillas Omega & S*Sibelinaz Vincenzo i vår
  • 2022-11-02 – S*Sibelinaz Quison och CH S*Sibelinaz Karolina är HCM scannade och har friska hjärtan