foto: Anna Elmdahl

Crush har flyttat till familjen Lundgren i Jönköping. Där bor hon också tillsammans med sin son Gimli.

Kastrerad Hona, född 2017-04-07, SIB f 09 24, Stamtavla

Uppfödare: S*Sibelinaz

Far: SP, SC S*Knjaze Zlatan DVM

Mor: SC S*Sibelinaz Miss Molly

HCM u.a. 2018-06-11 & 2020-05-25

PKD u.a. 2020-05-25

Fiv/Felv u.a. 2020-05-25

Ej bärare av PK eller PKD1

Blod: A- eller AB, ej bärare av B

Bärare av solid och dillution

Mor till G-Kullen i vårt katteri